Chứng nhận
Dự án tiêu biểu

Mục tiêu chất lượng

 MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

NĂM 2022

 

  1.  Không quá 2 sản phẩm trả về khi bàn giao cho khách hàng trong tháng.

  2.  Không quá 2 khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ trong tháng.

  3.  Đảm bảo 100% các đơn hàng, hợp đồng giao hàng đúng hẹn, đúng tiến độ.

  4.  Đảm bảo 100% về thời gian bảo hành sản phẩm, không quá 07 ngày làm việc đối với sản phẩm sản xuất trong nước.

  5.  Đảm bảo đáp ứng 100% các yêu cầu khắc phục sự cố tận nơi cho khách hàng theo thỏa thuận.

Tp.HCM, ngày 01 tháng 01 năm 2022
GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Sang

              

BCT
Liên hệ
TP.HCM: (028) 6676 3456 - 3981.3481
Long An:  (02723) 711 711