Chứng nhận
Dự án tiêu biểu

Chính sách chất lượng

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG NĂM 2022

CAM KẾT

       Sản xuất, cung cấp sản phẩm đạt chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; tiêu chuẩn thân thiện môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

       Luôn bàn giao công trình đúng tiến độ; cung cấp dịch vụ thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

CẢI TIẾN

       Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, quản lý môi trường trong sản xuất, kinh doanh.

Tp.HCM, ngày 02 tháng 01 năm 2022
GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Sang

BCT
Liên hệ
TP.HCM: (028) 6676 3456 - 3981.3481
Long An:  (02723) 711 711